Banka Koper - Informacije o Banki Koper

Banka Koper

Opis banke

Banka Koper, kot smo jo poznali do slej, se je v letu 2016 preimenovala v Inteso Sanpaolo. S tem se je banka poslovila od dolgoletnega imena, saj so italijanski lastniki prepričani, da bodo z novim imenom lažje uresničili zastavljene cilje in banki pomagali, da se iz regionalno prepoznavne banke prelevi v mednarodno uveljavljeno banko. S tem želijo utrditi tudi položaj banke v Sloveniji. Banka Inteso Sanpaolo je slovenska banka, ki svojim strankam nudi bogato ponudbo bančnih storitev za osebne, družinske ali poslovne namene. Kot že omenjeno, banka spada pod okrilje ene največjih mednarodnih bančnih skupin, saj je del skupine Intesa Sanpaolo, ki posluje v več kot štiridesetih državah po celem svetu in spada med najvarnejše banke na svetovni lestvici.

Glavne vrednote, s katerimi banka posluje in opravlja svoje storitve, so: Delujemo pošteno, Podpiramo enakost, Delujemo odgovorno, Izboljšujemo kakovost, Podpiramo preglednost poslovanja, Poslušamo pozorno in Spoštujemo različnosti.  Z upoštevanjem teh vrednost in pomenov želi banka širiti in uspešno poslovati še naprej ter uresničevati njene cilje in vizijo za prihodnost. Poslanstvo banke je, da bi z najsodobnejšo tehnologijo in vrhunsko usposobljenimi strokovnjaki komitentom nudili kakovostne bančne storitve in izdelke. Banka sodeluje tudi z lokalnim okoljem in skuša krepiti svojo družbeno vlogo. S svojimi storitvami in strokovnostjo želijo nenehno dokazovati, da so zanesljiva in kredibilna bančna ustanova.Vizija banke je krepiti prisotnost in prepoznavnost po vsej Sloveniji s široko paleto komitentu prijaznih izdelkov in storitev.

Kratka zgodovina Banke Koper d.d.

Zgodovina banke Koper sega v leto 1955, ko je bila ustanovljena Istrska komunalna banka, in sicer z namenom spodbujanja regionalnega gospodarstva. Od svojih skromnih začetkov na krajevni ravni se je banka Koper s časom razvila v eno osrednjih slovenskih bančnih ustanov. Zgodovina banke je tudi zgodba o nenehnem iskanju boljših in sodobnejših rešitev v bančnem poslovanju. Po ustanovitvi Istrske komunalne banke se je leta 1961 banka preimenovala v Komunalno banko Koper in postopoma začela krepiti svoj kreditni potencial. Začetki poslovanja banke so se osredotočali predvsem na poslovanje v regionalnih mejah, približno 10 let po preimenovanju pa je banka začela širiti poslovne storitve izven teh meja. Leta 1978 se je banka vključila v sistem Ljubljanske Banke oziroma Združene banke. Banka Koper je tako nadaljevala svojo pot v sklopu Združene banke vse do leta 1992, ko začne samostojno pot izven sistema Ljubljanske Banke ter se kasneje popolnoma osamosvoji, saj ji banka Slovenije podeli neomejeno dovoljenje za opravljanje vseh vrst bančnih poslov doma in v tujini.

Banka je z leti širila poslovanje in storitve in tako postala aktivna na celotnem slovenskem ozemlju, saj je odprla poslovalnice tudi v Ljubljani in Mariboru ter nekaterih drugih slovenskih mestih izven primorske regije. Leta 2002 postane Sanpaolo IMI, S.p.A večinski delničar banke Koper ter še istega leta banka pridobi licenco za trženje zavarovalnih polic. Od leta 2003 do danes lahko omenimo in zabeležimo še veliko dogodkov, ki so banko izpopolnjevali in zaznamovali. Omenimo lahko: prehod na prve pametne plačilne kartice, razna partnerstva in podporo okolju (npr. krepitev sodelovanja z malim gospodarstvom in sodelovanje z Univerzo na Primorskem ter Obrtno zbornico Slovenije), združitev bank ter vključitev v mednarodno bančno skupino Intesa Sanpaolo, celovita prenova grafične podobe in prenova organizacije banke, razvoj novih storitev (npr. banka kot prva v Sloveniji uvede pilotski projekt brezstičnega plačevanja s plačilnimi karticami in mobilnimi telefoni), posvečanje in udeležba pri humanitarnih projektih kot je odprava posledic elementarnih nesreč v Sloveniji, udeležba v izobraževalnih programih za intenzivno izobraževanje vseh zaposlenih itd.

Banka Koper se je tako skozi čas izoblikovala v banko, ki  nudi širok nabor bančnih izdelkov in storitev. Njihovo ponudbo bančnih storitev so skozi čas redno širili in hkrati razvijali nove poti do banke in njenih storitev. Danes lahko tako pri banki Koper najdemo razne bančne storitve in ponudbe, kot so transakcijski računi fizičnih, pravnih oseb in zasebnikov, krediti, lizing, varčevanja, depoziti, naložbe v sklade in vrednostne papirje, osebna zavarovanja… in še mnogo več. Banka se je v svoji zgodovini prelevila v zanesljivo in konkurenčno banko, zato si za prihodnost zagotovo prizadevajo uspešno poslovati kot do sedaj.

Za natančnejšo kronologijo pomembnih dogodkov v razvoju Banke Koper si lahko ogledate spodnjo tabelo, v kateri so prikazani vsi najpomembnejši mejniki v njenem razvoju.

KRONOLOGIJA DOGODKOV V RAZVOJU BANKE KOPER
LETO MEJNIK V RAZVOJU
1955 Ustanovitev Istrske komunalne banke
1961 Preimenovanje v Komunalno banko Koper
1971 Komercialna investicijska banka širi poslovno mrežo in posle čez regionalne meje
1978 Vključitev v bančni sistem Ljubljanske banke – Združene banke
1992 Začetek samostojne poti zunaj sistema Ljubljanske Banke, razvoj prve plačilne kartice Aktiva
1994 Pridobitev licence Banke Slovenija za vse bančne posle doma in v tujini
1996 Širitev poslovne mreže v prestolnico, prenova notranje organizacije banke
1997 Novo ime in celostna grafična podoba Banke Koper, odpiranje poslovalnice v MB
1998 Pripojitev M Banke, razvoj spletnega bančništva i-Net Banka
2000 Vstop v borzno kotacijo A, prenova organozacije
2001 Ustanovitev odprtega vzajemnega pokojninskega sklada (OVPS)
2002 Sanpaolo S.p.A. postane večinski delničar banke, pridobitev licence za trženje zavarovalniških polic
2003 Uspešen prehod na transakcijske račune, okrepitev ponudbe investicijskega bančništva
2004 Celovita prenova osrednje stavbe v Kopru
2005 Uvedba prve pametne kartice, praznovanje 50 let poslovanja Banke Koper
2006 Krepitev sodelovanja z malim gospodarstvom, intenzivno sodelovanje z Univerzo na Primorskem in Obrtno zbornico Slovenije
2007 Združitev bank Intesa in Gruppo Sanpaolo (v Intesa Sanpaolo) ter tvorba velike mednarodne bančne skupine
2008 Prenova celostne grafične podobe Banke Koper, uvedba spletne banke Banka IN
2009 Prenova notranje organizacije, uvedba pilotskega projekta brezstičnega plačevanja z plačilnimi karticami in mobilnimi telefoni (prvi v Slo) z registrsko blagovno znamko TAP&GO
2010 Posvečanje projektom humanitarne pomoči, steče EDU program intenzivnega izobraževanja zaposlenih po vzoru matične banke
2011 Ustanovitev prve zelene poslovalnice in uvedba digitalnega podpisa pri bančnih transakcijah
2012 Banka Koper ustanovi podjetniške centre za malo gospodarstvo in zažene projekt Trajnostni razvoj 360 stopinj
2013 Razvoj mobilnega bančništva Mobilna Banka IN za fizične osebe
2014 Razvoj mobilne banke Poslovna Banka IN za pravne osebe
2016 Banka Koper se preimenuje v banko Intesa Sanpaolo (Bank of Intesa Sanpaolo)

Lastniški delež Banke Koper

Kot omenjeno, je banka del mednarodne bančne skupine Intesa Sanpaolo, ki je nastala leta 2007 z združitvijo bank Intesa in Sanpaolo IMI. Ta skupina je ena vodilnih skupin na evro območju in vodilna v Italiji pri poslovanju z občani, gospodarskimi družbami in upravljanju premoženja. Intesa Sanpaolo je večinski delničar Banke Koper, ki ima v lasti skoraj celoten delež delnic (97,70 %). Manjša deleža sta še v lasti Elektro Primorske in kraškega vodovoda Sežana, medtem ko so deleži ostalih manjših delničarjev le minimalni. V spodnji tabeli lahko natančneje vidite, kako je trenutno razdeljen lastniški delež Banke Koper.

 

LASTNIŠKI DELEŽ BANKE KOPER
Delničar Delež %
Intesa Sanpaolo, S. p. A. 97,70
Elektro Primorska d.d. 0,70
Kraški vodovod Sežana, d.o.o. 0,30
Manjšinski delničarji 1,30
Uspešno ste se prijavili na brezplačne e-novice.
Recapcha
Prosimo obkljukajte test.
Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani