Kaj je depozit?

Kaj je depozit?

kaj je depozit

Kako z depozitom oplemenititi prihranke ali kako oplemenititi prihranke

Denar je sredstvo, ki ne sme ležati v nogavicah, mora se obračati, krožiti in plemeniti, le tako bo zagotovljen obstoj in razvoj gospodarstva. Imate kljub gospodarski krizi in globalni recesiji na strani nekaj prihrankov, ki jih trenutno ne potrebujte? Če je temu tako, ne glede na višino prihrankov, slednje obvarujte pred razvrednotenjem in jih oplemenitite! V Slovenskih bankah in poštah imate kar nekaj možnosti, kako lahko oplemenitite svoje prihranke. Tukaj pa vam predstavljamo en najbolj varen način, depozit.

Kaj je depozit?

Depozit ali vezana vloga je ena izmed najbolj varnih oblik varčevanja, s katero lahko obvarujete svoje prihranke pred razvrednotenjem, obenem pa ob ugodni obrestni meri oplemenitite vaš denar. Depoziti so namenjeni tako pravnim kot fizičnim osebam. Z depoziti lahko opravlja praktično kdorkoli, saj je depozit en izmed najbolj enostavnih načinov varčevanja.

Dobro je vedeti, da daljši, ko je čas vezave prihrankov in višji kot so ti, višje so obrestne mere. Višina slednjih pa se razlikuje od banke do banke.

Skratka malo bolj po domače depozit je denar, ki ga daste na razpolago svoji banki. Na nek način je depozit vaše posojilo za katerega po koncu časovnega obdobja dobite obresti.

Zakaj še izbrati depozit?

Depozit je super ker:

 • ga lahko obnovite,
 • sami določite višino zneska vezave,
 • sami določite čas vezave,
 • sami določite tip depozita;
 • imate možnost avtomatskega podaljševanja vezave.

Kje ga lahko sklenem?

Depozite lahko sklenete na vseh bankah, hranilnicah in poštah po Sloveniji. Skoraj vse, če ne že vse banke omogočajo svojim klientom, vezavo depozita preko spleta oziroma bančnega portala. Tako sklenjeni spletni depoziti lahko pri posamezni banki vsebujejo večjo obrestno mero, kot pa depoziti fizično sklenjeni v isti banki v poslovni enoti. Če imate odprt spletni profil na vaši banki, se splača preveriti!

Ali lahko depozit sklene mladoletna oseba ?

Depozit lahko sklene vsaka polnoletna oseba. Za mladoletno osebo lahko depozit sklene njen polnoleten zakonit zastopnik oziroma starš. Depozitna pogodba pa je sklenjena na ime mladoletne osebe.

V katerih valutah lahko sklenem depozit?

Skleneta ga lahko v evrih in tudi v tujih valutah. Pri svoji banki se pozanimajte v katerih valutah lahko sklenete depozit in kakšni so pogoji, saj se slednji razlikujejo od banke do banke.

Kakšna je minimalna in maksimalna višina depozita?

Pri zneskih depozita velja, da je omejena samo spodnja, minimalna meja. Tako, da zneski vezave navzgor niso omejeni. Minimalna višina depozita je določena individualno s strani banke ali pošte. Običajno je najmanjši možni znesek 100€. Višina minimalnega zneska se razlikuje tudi od vrste valute. Načeloma so zneski za tuje valute, kot so na primer ameriški in avstralski dolarji ali švicarski franki…, določeni glede na protivrednost.

Poznamo več vrst depozitov

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj vrst depozitov. Pri svoji banki se pozanimajte kateri depoziti so vam na voljo in se z uslužbenci posvetuje, katera opcija je za vas najprimernejša in najkoristnejša.

 • Kratkoročni depozit – je depozit sklenjen za dobo vezave vključno do enega leta;
 • Dolgoročni depozit – je depozit sklenjen za dobo najmanj eno leto in en dan;
 • Depozit v domači valuti
 • Depozit v tuji valuti
 • Depozit s fiksno obrestno mero
 • Depozit z variabilno obrestno mero
 • Depozit preko noči – omogoča, da denarna sredstva vežete čez noč. Pri tem bo ta denar donosno naložen, saj se obrestuje po večji obrestni meri;
 • Vezani depozit za določeno fiksno obdobje – je vplačilo prostih denarnih sredstev za določeno časovno obdobje s katerimi depozent v tem časovnem obdobju ne more prosto upravljati;
 • Depozit na odpoklic z odpovednim rokom – omogoča preklic in je primeren za depozente, ki ne vedo kdaj bodo sredstva potrebovali;
 • Strukturirani depozit- je depozit narejen po meri stranke;
 • Depozit zvestobe – ponujajo ga nekatere banke z namenom nagrajevanja depozentov. Slednje je možno v primeru večkratnih ponovnih vezav denarnih sredstev ob tem pa pridobi depozent ugodnejšo obrestno mero;
 • Depozit za črpanje rente – oblika depozita, ki zagotavlja redni mesečni vir dohodka. Namenjen je vsem, ki si želijo zagotoviti mesečni dodatek k plači ali pokojnini.

Kakšna je zajamčenost in varnost vlog?

Vloge so zajamčene v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Od 1. januarja 2011 so vlagateljem vloge zajamčene do višine 100.000 €. Do višine 100.000 € so zajamčene skupno vse vloge, ki jih ima posamezni vlagatelj pri posamezni banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji. To pomeni, da ima posamezni vlagatelj, ki ima po 100 tisoč evrov v več različnih bankah ali hranilnicah, zajamčenih posamično pri vsaki od njih po 100 tisoč evrov.

Pametno ravnajte svojimi prihranki in jih karseda dobro oplemenitite!

Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani