Krediti za mlade stranke pri Banki Celje d.d.

Krediti za mlade stranke pri Banki Celje d.d.

krediti za mlade banka celje

Kredit za mlade

Kredit za mlade je namenje vsem mladim od 18 do 35 let, ki še nimajo zaposlitve za nedoločen čas, potrebujejo pa sredstva, s katerimi si omogočijo pot do samostojnega življenja. Tisti, ki želijo pridobiti kredit za mlade, morajo imeti odprt transakcijski račun pri Banki Celje. Prav tako pa morajo imeti zagotovljeni dve obliki zavarovanja, in sicer kolektivno življenjsko zavarovanje kreditojemalca za celotno dobo odplačevanja ter sklenitev depozita v 10 % deležu od zneska kredita. Maksimalni znesek kredita je 5.000 €, ročnost kredita pa je od 3 do 24 mesecev. Kredit ni namenski in se v celoti izplača na transakcijski račun stranke.

Prednosti kredita za mlade se kažejo pri določanju kreditne sposobnosti, saj pri Banki Celje poleg mesečne plače upoštevajo tudi prilive iz naslova najemnin, rent, pokojnin, kar morate dokazati z ustreznimi dokumenti. Kredit lahko stranka pridobi že ob prvem nakazilu plače, ročnost le-tega pa ni omejena s trajanjem zaposlitve.

Namen najema kredita je lahko plačilo različnih stroškov, kot so opremljanje ali prenova stanovanja, nakup rabljenega avtomobila, poroka, potovanja, izobraževanja itd. Če ste imetnik Klik-a, zlatega računa, imate sklenjeno življenjsko zavarovanje ali pridobite kreditno sposobnega poroka, pa vam Banka Celje ponuja še ugodnejše obrestne mere.

Obrestne mere so prikazane v spodnji tabeli (vir).

KREDIT ZA IMETNIKE RAČUNA ŠTUDENTA
ODPLAČILNA DOBAOBRESTNA MERA
Od 3 do 12 mesecev7,20 %
Nad 1 do 2 let7,50 %

Kredit za imetnike trr študenta

Namenjen je študentom, ki svoj status dokažejo s potrdilom o vpisu in ga potrebujejo za nakup računalniške opreme, študijske literature ali plačila ostalih stroškov študija. Maksimalni znesek kredita je omejen, in sicer na 3.000 €, odplačilna doba pa je do 3 let. Kredit se v celoti koristi z izplačilom gotovine, praviloma pa se ga zavaruje s poroštvom. Odplačevanje se vrši s trajnim nalogom.

Če študenti 4. letnikov in absolventi potrebujejo kredit do višine 500 €, ga lahko najamejo brez zavarovanja. Obrestne mere si lahko ogledate spodaj (vir).

KREDIT ZA IMETNIKE RAČUNA ŠTUDENTA
ODPLAČILNA DOBAOBRESTNA MERA
od 3 do 12 mesecev5,30 %
nad 1 do 2 let5,40 %
nad 2 do 3 let5,50 %

Kredit za študij

Vsi, ki so vpisani na dodiplomski ali podiplomski študij, lahko najamejo kredit za študij. Namenjen je vsem rednim in izrednim študentom, ki so komitenti banke Celje. Praviloma se ga zavaruje s poroštvom in se ga odobri brez zavarovanja. Odplačilna doba je do 3 let, odplačevanje pa se tudi pri tej vrsti kredita vrši na podladi trajnega naloga.

Obrestne mere so prikazane v spodnji tabeli (vir).

KREDIT ZA ŠTUDIJ
ODPLAČILNA DOBAOBRESTNA MERA
od 3 do 12 mesecev5,30 %
nad 1 do 2 let5,40 %
nad 2 do 3 let5,50 %

Kredit za študij v tujini

Študentje dodiplomskega ali podiplomskega študije, ki se vpisujejo v izobraževalne ustanove v tujini, lahko najamejo kredit za študij v tujini z možnostjo odloga plačila glavnice. Namenjen je rednim in izrednim študentom za plačilo stroškov šolnine in ostalih stroškov študija, odplačuje pa se ga s trajnim nalogom. Najvišji znesek kredita znaša 3.000 €, doba kredita pa 6 let – od tega največ 3 leta za odlog plačila glavnice in največ 3 leta za odplačilo glavnice.

Obrestne mere so prikazane v tabeli spodaj (vir).

KREDIT ZA ŠTUDIJ V TUJINI
ODPLAČILNA DOBAOBRESTNA MERA
od 3 do 12 mesecev5,30 %
nad 1 do 2 let5,40 %
nad 2 do 3 let5,50 %
Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani