Vrste depozitov pri Abanki

Vrste depozitov pri Abanki

vrste depozitov abanka

Depozit z mesečnim izplačilom obresti

Abanka ponuja več različnih možnosti varčevanja, osredotočili pa se bomo le na dva od njih. Prvi je depozit z mesečnim izplačilom obresti, ki ga priporočajo za sredstva, ki jih določen čas ne potrebujete, in je namenjen domačim in tujim fizičnim osebam, omogoča pa tudi mesečno izplačilo obresti. V primeru, da potrebujete privarčevana sredstva še predno se depozit izteče, lahko najamete kratkoročni premostitveni kredit. Depoziti so sicer ena najvarnejših oblik varčevanja zaradi sistema zajamčenih vlog.

Minimalni enkratni polog pri tem načinu varčevanja je 4.000 €, vrednost sredstev pa se ohranja z nominalno fiksno obrestno mero za dobo nad 1 do vključno 6 let. Kot že rečeno, se obresti obračunavajo in izplačujejo mesečno, in sicer zadnjega dne koledarskem mesecu in ob izteku depozita. Stanje in promet na računu ter vse ostale podatke o varčevanju si lahko kadarkoli ogledate na spletni strani Abanet. Letne obrestne mere za omenjeni depozit so prikazane v spodnji tabeli (vir).

LETNE OBRESTNE MERE ABANKE ZA DEPOZIT

Z MESEČNIM IZPLAČILOM OBRESTI (veljajo od 2.7.2014)

OBDOBJE LETNA OBRESTNA MERA

od vključno 4.000 €

nad 1 do vključno 2 let1,60 % NOM
nad 2 do vključno 3 let2,10 % NOM
nad 3 do vključno 5 let2,30 % NOM
nad 5 do vključno 6 let2,35 % NOM

Depozit z naraščajočo obrestno mero

To je način varčevanja, pri katerem se z vezavo vaša varčevana vrednost poveča, pri obnovitvah vezave pa se obrestna mera poveča še za določen pribitek, zaradi česar je še ugodnejša. Tudi pri tem depozitu je možno najeti premostitveni kredit z nominalno obrestno mero v višini do 50 % vrednosti zastavljenega dolgoročnega depozita (nad 1 leto).

Možna so tri obdobja vezave, in sicer za 3 mesece, 6 ali 12 mesecev. Značilna je tudi fiksna nominalna obrestna mera v posameznem obdobju vezave, ki se pri obnovljeni vezavi spremeni, nato pa je zopet fiksna. Pri tri- in šest-mesečni vezavi se k obrestni meri doda še določen pribitek največ do vključno šeste obnovitve, pri 12-mesečnih pa največ do vključno četrte obnovitve. Pri obnovitvi imate možnost, da se glavnica skupaj z obrestmi ponovno veže za enako obdobje ali pa vežete samo glavnico, obresti pa prenesete na osebni ali varčevalni račun.

OBRESTNE MERE ABANKE ZA DEPOZIT

Z NARAŠČAJOČO OBRESTNO MERO (veljajo od 2.7.2014)

OBDOBJE DEPOZITAOBNOVITEVOD 2.000 € DO 5.000 €NAD 5.000 €
3 mesecivezava0,55 % NOM0,70 % NOM
1.obnovitev0,65 % NOM0,80 % NOM
2.obnovitev0,70 % NOM0,85 % NOM
3.obnovitev0,75 % NOM0,90 % NOM
4.obnovitev0,80 % NOM0,95 % NOM
5.obnovitev0,85 % NOM1,00% NOM
6.obnovitev0,90 % NOM1,05% NOM
6 mesecevvezava1,00 % NOM1,15 % NOM
1.obnovitev1,10 % NOM1,25 % NOM
2.obnovitev1,15 % NOM1,30 % NOM
3.obnovitev1,20% NOM1,35 % NOM
4.obnovitev1,25 % NOM1,40 % NOM
5.obnovitev1,30 % NOM1,45 % NOM
6.obnovitev1,35 % NOM1,50 % NOM
12 mesecevvezava1,70 % NOM1,75 % NOM
1.obnovitev1,80 % NOM1,85 % NOM
2.obnovitev1,90 % NOM1,95 % NOM
3.obnovitev2,00 % NOM2,05 % NOM
4.obnovitev2,10 % NOM2,15 % NOM

Depozit na odpoklic

Depozit na odpoklic omogoča varno naložbo sredstev nad 1 letom in možnost odpoklica brez stroškov po šestih ali devetih mesecih. Največja prednost te varne oblike varčevanja je, da imate denar sicer vezan, vendar vam je vedno na voljo. Prav tako lahko vežete manjše denarne vrednosti s stimulativno obrestno mero do odpoklica.

Pri Abanki pri tej vrsti depozita lahko sredstva vežejo domače in tuje osebe, če so le uporabniki kakšnega od osebnih računov banke. Najnižji enkratni polog je 250 €, vrednost le-tega oziroma vseh vloženih sredstev pa se ohranja z nominalno fiksno obrestno mero.

Odpoklic depozita je možen po 181 dneh, ko se sredstva obrestujejo še 31 dni po obrestni meri 0,10 % ali pa po 271 dneh, ko se obrestujejo še 31 dni po 0,40 % obrestni meri. Sredstva se lahko izplačajo 31. dan po odpoklicu.

OBRESTNE MERE ABANKE ZA DEPOZIT

S PLAČILOM OBRESTI NA ODPOKLIC 31 DNI (JULIJ 2014)

OBDOBJEZNESEKLETNA OBRESTNA MERA
depozit nad 12 mesecev z izplačilom ob dospelosti brez odpoklicaod vključno 250

do 5.000 €

1,60 % NOM
od vključno 5.000 do 20.000 €1,60 % NOM
od vključno 20.000 do 50.000 €1,60 % NOM
od vključno

50.000 €

1,60 % NOM
 

 

depozit nad 12 mesecev z možnostjo odpoklica po 181 dneh in izplačilom 31. dan po odpoklicu

od vključno 250

do 5.000 €

0,10 % NOM od odpoklica do izplačila
od vključno 5.000 do 20.000 €0,10 % NOM od odpoklica do izplačila
od vključno 20.000 do 50.000 €0,10 % NOM od odpoklica do izplačila
od vključno

50.000 €

0,10% NOM od odpoklica do izplačila
depozit nad 12 mesecev z možnostjo odpoklica po 271 dneh in izplačilom 31. dan po odpoklicuod vključno 250

do 5.000 €

0,40 % NOM od odpoklica do izplačila
od vključno 5.000 do 20.000 €0,40 % NOM od odpoklica do izplačila
od vključno 20.000 do 50.000 €0,40 % NOM od odpoklica do izplačila
od vključno

50.000 €

0,40 % NOM od odpoklica do izplačila
Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani