Zgodovina evra

Zgodovina evra

zgodovina evra

Evro oziroma euro, za katerega je mednarodna oznaka EUR (€), je denarna enota kar v 19 državah Evropske monetarne unije, in sicer ga uporabljajo v Avstriji, Belgiji, Cipru, Estoniji, Finski, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Irski, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, na Malti, Nizozemskem, Portugalski, Slovaški, Španiji in seveda v Sloveniji. Poleg teh držav pa je evro denarna enota tudi v malih državicah Andori, San Marinu, Vatikanu in Monaku ter v Črni gori in na Kosovem. Tako se evro kot zakonito plačilno sredstvo uporablja pri približno 330.000.000 ljudeh. Države, ki uporabljajo evro, predstavljajo več kot 16,5 % svetovnega BDP (bruto domačega proizvoda) in preko 30 % svetovne trgovine.

Kriteriji za članstvo v Evropski uniji in za uvedbo evra so določeni v treh listinah. Kot prvo štejemo Maastrichovo pogodbo iz leta 1992, ki je v veljavo stopila leto kasneje, leta 1993. Druga listina, ki je bila ustvarjena s strani Evropskega Sveta v Kobenhavnu, je razjasnila osnovne cilje Maastrichove pogodbe. Tretja listina, po kateri se pogajajo države, ki kandidirajo za vstop v EU, pa je Okvirna pogodba.

1. januarja leta 1999 je 11 držav Evropske monetarne unije uvedlo evro kot knjižni denar, v obtok pa so bankovci in kovanci prišli 3 leta kasneje, 1. Januarja 2002. Zanimivo je morda to, da so bankovci zasnovani enako po vseh državah, medtem ko imajo kovanci sprednjo stran enako, zadnjo pa vsaka članica oblikuje po svoje.

Mejniki v zgodovini evra

Z začetkom leta 1999 je evro postal nova skupna valuta za 11 držav člani Evropske unije in je zamenjal takratne valute teh držav. Takrat so evro uvedle Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska in Španija, katere tudi predstavljajo »evroobomočje«. Tistega leta je bil evro uveden kot knjižni denar, bankovci in kovanci takrat še niso obstajali.

V obdobju od 1.1.1999 do 31.12.2001 se je zgodil postopen prehod na evro v celotnem gospodarstvu v zgoraj omenjenih državah. S 1. januarjem 2001 pa je evro uvedla še Grčija.

Leto kasneje, 1.1.2002, so valute držav evroobmočja, ki so jih uporabljali do uvedbe evra, prenehale obstajati, zato so se morale vse transakcije glasiti na evro. V vseh dvanajstih državah evroobmočja so bili v obtok dani kovanci in bankovci. To obdobje se je imenovalo obdobje dvojnega obtoka, saj je bil v obtoku evro, pa tudi domača gotovina držav članic, prišlo pa je do umikanja domačih bankovcev in kovancev iz obtoka.

Najpozneje do 28. februarja leta 2002 so bili tako umaknjeni vsi bankovci in kovanci, ki so jih članice evroobmočja uporabljale do uvedbe evra, in s tem je bilo tudi konec obdobja dvojnega obtoka.

1. januar 2007 pa je pomemben mejnik prav za nas Slovence, saj je takrat evro uvedla tudi Slovenija. V Sloveniji se je dvojno označevanje cen začelo že s prvim marcem 2006, trajalo pa je vse do 30. junija 2007.  1 € je vreden 239,64 prejšnjih tolarjev.

Leto kasneje sta se državam, ki so uvedle evro, pridružila še Ciper in Malta, leta 2009 Slovaška, januarja 2011 Estonija in nazadnje s prvim januarjem 2014 še Latvija.

MEJNIKI V RAZVOJU EVRA
LetoMejnik
1999Evro postane skupna valuta 11 državam članicam. Oblikuje se evroobmočje, katerega sestavljajo te države (Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija), ki nacionalne valute zamenjajo z evrom.
1999-2001Prehodno obdobje – postopen prehod na evro za celotno gospodarstvo v državah evroobmočja
2001Grčija uvede evro
2002Nacionalne valute ne obstajajo več v obliki knjižnega denarja, začetek t.i. obdobja »dvojnega obtoka«, ko so v obtoku držav novi evrobankovci in domača gotovina teh držav, v tem letu je iz obtoka dokončno umaknjena vsa domača gotovina
2007Slovenija uvede evro
2008Ciper in Malta uvedeta evro
2009Slovaška uvede evro
2011Estonija uvede evro
2014Latvija uvede evro
Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani